ARABULUCULUK

Arabuluculuk Nedir?

Arabuluculuk, çeşitli sebeplerle aralarında uyuşmazlık bulunan tarafların hukuki problemlerini çözmede kendilerine yardımcı olan, karşılıklı olarak seçmiş oldukları tarafsız arabulucular vasıtasıyla yürütülen ve kendi mevzuatına sahip bir uyuşmazlık çözüm sürecidir.

Arabulucunun Rolü

Uyuşmazlığın çözümü noktasında karar verme yetkisinin salt taraflarda olduğu arabuluculuk sürecinde arabulucunun görevi, hukuki uyuşmazlığın kaynağındaki sorunları tanımlayarak tarafların iletişimlerinin önündeki engelleri ortadan kaldırmak ve tarafları bir araya getirerek uyuşmazlığın yargı organlarına intikal etmeden barışçıl bir şekilde çözülmesini sağlamaktadır.

Gizlilik İlkesi

Arabuluculuğun uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak tercih edilme sebeplerinin başında gizlilik ilkesi gelir. Arabulucu, taraflar ve sürece katılan diğer kişiler arabuluculuk boyunca konuşulan ve görüşülenleri gizli tutmakla yükümlüdür. Ancak taraflar karşılıklı olarak anlaştıkları konularda gizliliği kaldırabilirler. Aynı şekilde arabuluculuk sürecindeki notlar, teklifler, görüşler, kabuller de mahkemede delil olarak kullanılamaz ve bu sayılanlar hakkında tanıklık dahi yapılamaz.

Arabuluculuk Kapsamındaki Uyuşmazlıklar

Arabuluculuk, yabancılık unsuru taşıyanlar da dahil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde uygulanır. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu bağlamında ve tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri işler çerçevesinde temel ölçü, tarafların bir uyuşmazlık ile ilgili olarak kendi özgür iradeleri ile hareket ederek ve mahkemenin kararına gerek olmadan hukuken bir sonuç elde edebiliyorlar olmalarıdır.

Arabulucu ise böyle bir sonuca müzakere ile ulaşamayan ya da ulaşamayacaklarını düşünen taraflara bağımsız ve tarafsız kolaylaştırıcı bir üçüncü kişi olarak yardımcı olmaktadır.

SANDRAS Arabuluculuk Merkezi, iş hukuku uyuşmazlıkları, alacak-borç uyuşmazlıkları, kira uyuşmazlıkları, tüketici uyuşmazlıkları, ticari uyuşmazlıklar, fikri mülkiyet uyuşmazlıkları ve idarenin taraf olduğu özel hukuk uyuşmazlıkları gibi temel konular başta olmak üzere arabuluculuğa elverişli her konuda uyuşmazlık taraflarına barışçıl çözüm için uzman arabulucu kadrosu ile hizmet vermektedir. 

Arabuluculuk Yönteminin Avantajları

  • Uzman ve tarafsız arabulucular eşliğinde yürütülen arabuluculuk süreci neticesinde anlaşma sağlanan uyuşmazlıklar, çözümü yıllar alan dava süreçlerine dönüşmeden kısa sürede ve etkin bir şekilde çözülmekte, bu yolla toplumsal uzlaşıya da katkı sağlanmaktadır.
  • Taraflar uyuşmazlık çözüm sürecine doğrudan doğruya katılırlar ve özellikle sonucun elde edilmesinde egemendirler.
  • Uyuşmazlık çözüm sürecinde gizlilik ilkesi geçerli olduğu için, taraflar arasındaki ilişkiler zarar görmeden geleceğe taşınabilir.
  • Uyuşmazlıklar daha az giderle ve daha seri bir şekilde çözüme kavuşturulur.
  • Tarafların haklılığından ziyade aralarındaki menfaatler dengesinin tekrar kurulması gözetilir.
  • Her iki tarafın da tatmin edilmesini amaçlayan bir anlayış egemendir (kazan-kazan).
  • Daha esnek ve daha ılımlı bir süreç olması dolayısıyla daha yaratıcı çözümler ortaya konulabilir.
  • Uyuşmazlık konusu, uzman kişilerce incelenebilir ve değerlendirilebilir. Bu sayede taraflar üzerinde anlaşabilecekleri noktaları ve ortak paydaları daha rahat tespit ederek çözüme kavuşabilir.